Kanske det faktiskt är dags för dagstidningarna att lägga ner kultursidorna.

Och göra om dem till sidor om samhällsdebatt?

Kultursidorna var på sin tid just det, men då den sortens kulturdebatt och även recensioner, numera pågår mest på nätet – så då borde väl kultursidorna egentligen lite återgå till att handla om just… kulturdebatt?

Man måste säga saker som inte omedelbart förstås.
Man måste käfta och därmed också förstå att man inte vet det den andra vet; vi har alla olika egna erfarenheter och har fått olika kunskaper med oss från våra föräldrar, som de av deras, osv.
Att bråka måste också då betyda att vi vet detta, annars har bråket ingen mening utan är en oresonlig fajt och därmed fruktlös.

Det är nog survival of the fittest, som gäller även för människan.

I det ingår beta och alfa, i sina respektive roller.

Intressant är att man talar om alfa när det gäller män, alfa när det gäller kvinnor handlar nog om annat än fortplantning; bästa honan är väl den som ser till att barnet överlever på bästa sätt?

Vilket kan betyda så mycket annat än att bli en alfa-något…

Kvinnor tenderar till att se annat än ”alfa” som det viktigaste. 😉

Det där med att vara först – att vara smart…?
 
För en del år sedan i ett annat hus, så installerade jag en kattlucka. En katt som varit på vift, kom hem, såg luckan, gick rätt in genom den.
Andra katter tog ett par veckor på sig innan de fattade, trots att de såg på hur andra gick in och ut.
 
Lotti brukar ju hoppa upp på luft-vatten-utedelen utanför köksfönstret och vilja komma in. Hon har nu lärt sig att jag är obeveklig och öppnar inte fönstret, utan hon måste springa runt och komma in genom trädgårdsdörren (mycket övertalning/envishet inblandad i det hela).
 
Nu till slut satt Tufse där ute på utedelen och ville komma in, och när jag öppnade trådgårdsdörren sprang runt och in bums.
 
Mina katter är fantastiska!
 

Att studera sin omgivning, gör att man aldrig är i nuet.

Man måste nog ”dela sig” – och framför allt inte tänka sig att man vet mer..?
Det är det som gör att man aldrig kommer nära de man möter. Bara i sin egen inbillade förståelse.
Grodorna har det hela klart för sig.

Tiden är lång i min ”värld”.
Jag har svårt för dagens korthet i uppfattning av nuet/verkligheten.
Internationaliseringen ställer frågor, som diskussionen i mer eller mindre nysset inte ens har tänkt på.
Samtidigt så tuffar andra saker på, det ekonomiska vinnet lever sitt eget liv. Och är helt orört av alla samhällsdiskussioner. Det vore något att diskutera! Då inte i höger-vänster, utan i nuets ”termer”.
En gång i tiden ville jag precis som de flesta andra ”predika” – säga vad jag tyckte var viktigt – utan pardon.
Jag predikar lite idag också, men pardonen är bara min egen del numera; jag tror på det jag tycker men jag lämnar det till alla andra att bedöma/hålla med/käfta.
Speciellt käfta är intressant. Har aldrig varit intresserad av debatt – bara av samtal.
Att man samtalar för att ”vinna” – finns det något ointressantare samtal egentligen?