Einstein lär ju ha haft Asbergers.* Om han fått diagnos då och tagits omhand av samhället idag – var vore vi nu? Nog i rätt samma samhälle. Bara aningens annorlunda… X2?

Idag har vi ett diagnossamhälle, där alla ska funka utefter givna samhällspremisser. ”Kina” är ju inte egenlligen så inte långt borta, i att vara i var mans tankesätt om sin samhällsroll – utan att vi sett vad som smugit sig på…? 

Idag heter det diagnos – effektiv ”kontroll” kanske? Utan att vi ens förstår att de är oss själva vi helt frivilligt ”kontrollerar”…

Var en del i DDR när gränsen öppnades, då jag var gift med en flydd östysk. Och slogs då av hur lika Sverige och DDR var då – det var lite en överraskning. Men så förstod jag också något . Tror jag.


*nu autism som samlingsbegrepp. Jisses!