Det som kallas för högerpopulism, håller nog på att ”segregera sig” till en… ja-vad-ska man-kalla-det-egentligen?

Det såväl politiska som demokratiska landskapet, håller nog på att skrivas om rejält.

Konstigt vore väl egentligen annars; med tanke på de ”fysiska” samhällsomvälvningarna/förändringarna som skett de senaste decennierna. Om allt skulle tuffa på som innan, vore väl förvånande. 

Att det tagit såpass ”lång” tid innan globaliseringen börjat ge avtryck, visar väl ändå på hur stark det demokratiska-samhället är som tanke.