Det intressanta är väl att förstå vad vetenskap är?
Dvs – det är bara vad vi har kommit fram till just nu.
Och att det inte är något ”slutgiltig kunskap” – vilket väl är hur det framställs i media.
Och som väl borde införlivas i ”läroplanen” i skolan som ett förhållningssätt: Detta-är-vad-vi vet-just-nu.
När det gäller absoluta saker som traditionellt – matte etc.- berätta att detta gäller under de premisser som beaktats/är en absolut riktig tankefigur som beskrivningsspråk; men annat kan tillkomma i andra ”ämnen”. Dvs lära ut skillnaden på ”inom” givna premisser och att det inte gäller ”allt”.

Kortversion – det som väl borde ”marknadsföras” lite mer som förhållningssätt är väl just detta – ”Detta vet vi just nu”.