Oavsett allt vad som skrivs om vad som är bäst strategi, vem som har vilken moral etc – det finns ingen försäkring/garanti för ca 84 levnadsår .
Ca 84, det är i väst – på andra ställen i världen är siffran en annan. Precis som den var lägre även i Sverige, för inte så länge sedan…
Så jovisst handlar diskussionen om något annat. Om många, många andra saker… som det inte ens har börjat pratas om? Kanske…