Så sitter som alltid, en koltrast på nocken på garagetaket.
Antagligen så sitter det en ute på hustaket också.
Koltrastar gillar det – husnockar. Och de sjunger vackert där de sitter och antagligen kollar nejden?
Min mamma älskade koltrastarna, deras vackra sång – och det gör jag också. Hur skulle jag inte kunna göra annat?

Men det intressanta är ändå att jag genom min vinterfågelmatning, har upptäckt att koltrastarna faktiskt är rätt korkade jämfört med de flesta andra fåglarna – de som är här i alla fall?