Att uppkoppling är lite ett måste idag, och att det egentliga livet hägrar i en ”dröm”… med en själv, ens tankar, ens själv ”utan” tanke; bara med ro att fundera på det enklaste enkla.
Som huruvida fåglarna har vatten, när jag inte fyllt på vattenbadet. Om de då dricker ur märgelhålan då istället? Och andra för mig lika viktiga frågor… livet handlar om att överleva.
Den tanken ger mig ro.