Det intressantaste är väl egentligen, att det finns allra minst lika många människor som förr – som vill leva på att lura andra?
Måste vara gammalt som gatan – stöld i alla dess former?
Det intressanta då är hur de människor är funtade – som har överlevt all samhällsutveckling men fortfarande bara vill sno från andra som jobbar.
DET – är intressant om något! När det gäller hur samhället är funtat..