När jag nyligen skulle göra layout på en tidning som jag inte sett innan, så var det enklare/gav mer övergripligt intryck att kunna bläddra i ett tidigare tryckt ex – helt annat än att ”bläddra” i t ex en pdf. Alla sidorna var där ”samtidigt” – lite förenklat uttryckt.
Samma måste då gälla läsning all läsning. Strukturen påverkar hur vi tar till oss saker.