Tiden är lång i min ”värld”.
Jag har svårt för dagens korthet i uppfattning av nuet/verkligheten.
Internationaliseringen ställer frågor, som diskussionen i mer eller mindre nysset inte ens har tänkt på.
Samtidigt så tuffar andra saker på, det ekonomiska vinnet lever sitt eget liv. Och är helt orört av alla samhällsdiskussioner. Det vore något att diskutera! Då inte i höger-vänster, utan i nuets ”termer”.