Att studera sin omgivning, gör att man aldrig är i nuet.

Man måste nog ”dela sig” – och framför allt inte tänka sig att man vet mer..?
Det är det som gör att man aldrig kommer nära de man möter. Bara i sin egen inbillade förståelse.
Grodorna har det hela klart för sig.