Skydda barn – det handlar om barnen som tankebärare.