Det lite svåra är nog var gränsen för ras går? Det är en diskussion jag väntar på… 😉
Mina katter – är de olika raser? Ja, så länge som de har stamtavla. Annars är de alla bondkatter.
Vi ser olika ut och vi har olika talanger. Jag minns ett TV-program om/av en fransk beteendevetare, som hade studerat såväl sociala som fysiska olikheter.
Ju glesare befolkning – t ex Sverige – ju större egenplats krävdes.
Färgade i USA avskedades pga av att de sågs som lata. Men afrikaner kan röra upp till XX antal muskelgrupper i osynk, där ”vita” bara kan röra max två – så de avskedades de pga av en oförstådd olikhet.
Så vad är ”ras”, och vad är fysiska skillnader? Inte vet jag. Mer än att det är något som alltid ”utmanar” – olikheterna.
Kanske är det så enkelt, att det är ointressant?