Då jag förstått att mitt användande av ordet kunskap, kan uppfattas på olika sätt – så är det väl ännu mer angeläget att berika språket. Nu är det nog i och för sig så, att språket berikas med nya ord av människor som hittar på dem, för att beskriva något de inte hittar ett befintligt ord för.
Saknas behovet för att hitta på nya ord för att beskriva något nytt, så betyder det kanske att man inte lever i en ny tid – i det avseendet i alla fall?
Eller kanske minst lika troligt – man har liksom inte tid… 😉
Från mitt svar på FB, till den som skrev om vetenskaplig kunskap:
Dagens samhälle behöver kanske fler ord, just för att inte förväxla saker? Orden sanning och kunskap är väl två alldeles utmärkta exempel, på ord som skulle behöva lite avyngling i nutidsbeskrivande… underkategorier.
Sen behövs det nya ord.
Förr var man bra på det, att skapa ord för olika saker – ofta med mycket subtila skillnader som kräver många ord för att förklara för den oinvigde. Och där den egentliga förståelsen bara kommer efterhand, då ordet upplevs i sin… sociala prakt. 😉