Jag skulle vilja säga att kunskap aldrig är objektiv.
Och sanning är ju redan på skräphögen idag…  
Så då är det kanske de orden och tillhörande begrepp, som behöver ersättas med ord som skildrar idag.
Är det inte märkligt att vi i vårt ”avancerade” samhälle, inte längre tycks uppdatera vårt språk, mer än bara i mer eller mindre tekniska avseenden?
De grundläggande – dvs hur man ser och definierar tillvaron som människa – lider total brist på nya beskrivande ord.