Nu blir jag väl halshuggen – men folkomvandringar kräver sin tribut.

Inressant är att i Afrika så kallar man varandra ”aunt, brother”, etc. Beroende på hur man ”klickar” som människor.

När jag bodde i västafrika, så var alla familjer som bodde i städerna delade. Man skickade en del – antagligen de man tyckte var mest begåvade för uppgiften – till att bo i städerna. Större delen bodde alltså kvar i sina byar. Nya sociala band knöts, kanske minst lika ”starka” som de… genetiska?

Sen är väl diskussionen om tankemässigt arv en helt annan egentligen?