Som jag gjort tidigare – redigerar något till en bekant – då det är så mycket lättare att skriva i realitet än bara i den egna tankens värld…

En sak som har förundrat mig länge, är detta med kulturdöden. Att den pappersmediala kulturen, delvis har ersatts av nätets tankeköpcentra. Och att detta skulle innebära en kulturell tillbakagång?

Men då måste det kanske också redovisas hur många och vilken ”grupp”, som läste den numera gamla tidens kultursidor. Kanske den ”gruppen” inte bara är intakt, utan t o m växande…?

Kanske det där hela med förflackningen, egentligen är en ständigt pågående demokratiseringsprocess, som gör att allt fler och fler sällar sig till de upplystas skara? 😉

Att det sen också innebär att man tycker att vissa är korkade, när samhället förändras och tillgängligheten ständigt ökar med kvadraten på sig själv – är verkligen proportionerna värre nu än förr?

Det är kanske ett mindre uppenbart/fysiskt klassamhälle som är i en sorts upplösning idag? Och det var väl verkligen på tiden! Även om det blir grodor på vägen. Säkert en hel del. Rätt njutbart faktiskt?