Fick det nya numret häromdagen. Tonen och retoriken är densamma, men det är bara förledande. Innehållet är inte längre detsamma, när man nu bytt chefredaktör. Sorgligt!

Däremot är detta nytillskott i tidningsfloran ett glädjeämne. Veckans Affärers nättidning med miljöaspekt!

http://www.e-magin.se/v5/viewer/files/viewer_t.aspx?gKey=8jj3gm73

Rättar mig: Ett antal nummer senare är så har det tagit sig. Axess är bra.