Jag matar fåglarna. Och förundras över växlingarna.

Fåglarna har bra mycket kortare levnadscykler än människan. Mina pilfinkars lokala samhälle/växande antal då de fått mat av mig några år nu, tycks mig ofta som en snabbspegling av mänskligt samhälle.

Pilfinkarna har exploderat i antal. De tycks vara överlevnadsfäiga som få andra, men trots det lite korkade jämfört med en del andra arter. Å andra sidan är de många, men utan gruppbeteende/samhörighet, som t ex råkorna har.

Vissa andra arter ser jag inte mer, andra nya kommer. Är den mentala styrkemätning kanske inte bara människan förunnat? 😉