Då det sitter en hackspett på talgbollen utanför mitt köksfönster – talgbollen som finns mitt på skånska slätten. Och det intressanta är väl, om den upp-och-nervända världen i naturen, är på gott eller ont. Eller kanske mitt-emellan?

Oavsett den populära klimatfrågan, så finns det ju en hel del andra intressanta diskussionsämnen/frågor. De mer lågmälda, de som inte påverkar så snabbt och därmed uppenbart och därmed inte når ”diskussionen” – den snabba, den opportuna, den ”säljande”.

Jag är inte så värst säker på, om klimatförändringarna egentligen är människo-orsakade på det sätt som beskrivs. Men helt övertygad om att de ca 100 000 kemikalier som ”vi” har hittat på de senaste 60 åren, förändrar saker. Kanske mer avgörande orsak till ”klimatförändringarna” – ja, de kanske t o m är orsaken?

Brist på respekt och med tillägg av lite samhällsutvecklande girighet, orsakat av brist på bildning och utvecklande av tillhörande… insikt – är i alla fall något som förenar dessa två saker. Illusionen av samhällsutvecklingen, och att vi vet så mycket – är idag nog en ännu större fälla än förr. Kanske den multiplicerar sig med kvadraten, lite titt som tätt? Tilltron till att man vet.

PS. Hackspetten är kanske inspirerad av människors omflyttningar genom tiderna – och vill prova på ett liv på slätten?