Jag skrattar. Och glädjs. För att Grekland fortfarande är vår kulturs vagga!