Kanske hippie-delen av det som var -68 – kanske var det som var det ”omvälvande” i -68…? Bara en fundering. 🙂

Som ju förändrar en hel del i ”historieskrivningen”. Om det kanske var så…?