Jag fick privat en kommentar, om att jag nog förenklade det hela. Tror det var en missuppfattning, av vad jag avsåg – dvs det sociala genomslaget av alla kostråd idag. Och att man ibland bör fundera lite på vad som ligger bakom – det är kanske inte alltid spontana temporära ”folkrörelser”, som följer en oberoende forskning…

För de flesta ser väl på forskning som just ”definitiv” och oberoende. Men idag är ju forskning ofta beroende av privat finansiering. Och det paradigmskiftet som av nödvändighet till slut skedde för en del decennier sedan – när man insåg att de resultat man fick, gällde enbart under de premisser man valt att beakta; dvs, det finns parallella ”sanningar” –  är väl inte något som är införlivat med gängse uppfattningen i samhället ännu?

 

För att återgå – så skrev jag som svar:

Folk åt ju smör också, trots att t o m WHO gick ut med anti-rekommendation. Men den gängse uppfattningen förändras, det är vad jag menar.  Jag hör det ständigt till vardags nu, att frukt inte är nyttigt alls – attityden närmar sig den till godis…  Fast det är nog en viss skillnad, mellan frukt och godis inbillar jag mig, men kan ha fel 🙂

Då jag själv inte äter frukt, så behöver jag ju inte känna mig ”förrådd” av felaktiga kostråd – som är den undermedvetna undertonen, i det jag ofta hör idag. Och den tycks rikta ett indignerat fokus mot frukt, istället för att vara medveten om proportionerna mellan onyttigheterna.  Något som godis/sockerindustrin säkert glädjer sig åt……