Ja jisess så trist, och jisses så intressant. Meningarna är väl delade, allteftersom livet antingen kastar en runt eller inte.

Oavsett hur det än är för var och en, så är det nog historia avgörande – vare sig man är medveten om det eller ej.

Dagens blogg på Axess har en i mitt tycke mycket begåvad rubrik: Att våga lita på förfäder

http://www.axess.se/blog/post/2012/03/18/Att-vaga-lita-pa-forfader.aspx

Oavsett vad man än tänker om sina förfäder, och oavsett vad man än tycker om dem – så är de i allra högsta grad delaktiga i ens egen uppfattning om verkligheten. 😉