Om Homburger Eriksen igen.

Det intressanta i hans livsmodell, är väl att man alltid kan reparera – likt syndernas förlåtelse i den katolska tron – dvs att hur mycket man än missat tidigare i livet, så är varje fas en ny start/livet från scratch igen. Dvs allt är alltid möjligt.