Enligt Homburger Eriksons faser, så befinner jag nu i den 8:e. Och sista.

Jag har sedan många år varit fascinerad av hans livsmodell, då jag tycker att den stämmer bra med verkligheten; dvs att saker alltid förändras i nuet, och inte är fastlåsta i en förutbestämd kedja av självuppfyllande hangups.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Erik_H._Erikson