När man talar om trollen… fick denna utomordentliga länk, precis när jag postade.

Jag är inte alls ”bakåtsträvande” – tvärtom. Kanske bara ”priviligierad”, som tycker att jag har ”råd” att inte bry mig? Om den initierade diskussionen av idag…