Katten är en ”ensamdjur” och hunden ett flockdjur sägs det – dvs man har ledare eller inte…
Men även katter har ledare – bara på ett annorlunda-sätt.
Mindre ”bestämmande”…? Eller nå’t?

-Du får vara som du är, om jag får vara som jag är.
Katten säger alltså lite: Skit i att säga vad jag ska göra. Du är så tradig osv*
Men ”samhällskontrakt” har de nog – detta handlar om på det personliga planet, inte samma som det offentliga kattplanet. 
Vet inte riktigt hur hundar ser på detta, men tror att de inte bryr sig – utan deras fokus är på annat? 🙂

*Á la ”Du får va’ som du är, om jag får va’ som jag är.”

PS till *. Jo, jag upprepar mig. Lika bra att göra det med en gång…