Mellanslag till matematiska tecken? Mellanslag till %. Men inte efter – (minus)?

Tänker mig att det är någon språkmänniska har varit ISO-ansvarig och är skyldig till denna ”inkonsekvensen”.
Det är ju inte så viktigt egentligen… konsekvens i hur man ”ser på” tecken (och förkortningar som t ex g – gram). Eller har det betydelse; speglar ett tankesätt?

För inkonsekvensen tycker jag är viktig. Den speglar ett omatematiskt tänkande. Och det är intressant – speciellt om det handlar om ISO/standardiseringar av hur-man-skriver – osv, osv…
Det betyder väl att vi är på väg från ett matematiskt tänkande som ”förhållningsätt” till tillvaron, till…vad..?