Jag läste för en del år sedan, att det totala antalet myror i världen, väger lika mycket som 25% av jorden däggdjur tillsammans.
Sen läste jag häromdagen att det finns 7 000 – 10 000 geoparder i världen. Och så finns det ju 7,7 miljarder människor idag.

Konstigt att gemene man vet vad en geopard är egentligen? Med tanke på hur många djurarter det finns som vi inte har en susning om – och som är många fler antalet än geoparderna?
Brunbjörn känner många till och det finns det lite fler av:
”Brunbjörnen finns från Skandinavien i väster, hela vägen österut genom Ryssland och Sibirien till Stilla havets kuster och söderut till Östeuropa, Kaukasus, Iran, Mongoliet och norra Kina. Det finns även brunbjörnar i stora delar av Nordamerika. Totalt tror man att det finns mer än 200 000 brunbjörnar i världen.”
Isbjörnarna är färre:
”Den nya studien som nyligen publicerades i Nature har istället blickat framåt. Forskarna har undersökt hur smältande isar och ett allt varmare klimat påverkar de knappt 26 000 isbjörnar som finns kvar i 19 olika subpopulationer.”
Tigrar ännu färre:
”Antalet tigrar minskar fortfarande. I dag finns det endast mellan 3 200 och 4 000 tigrar kvar i det vilda. I Kina lever mellan 5 000 och 6 000 tigrar i fångenskap. Det finns enbart mellan 40 och 50 djur kvar i det vilda i den kinesiska vildmarken.”
Lejonen är lite fler:
”Vad få känner till är att det idag endast finns ca 20 000 vilda lejon i Afrika. Arten minskar i östra Afrika och är akut hotad i Västafrika. I södra Afrika skyddas de ofta väl i inhägnade reservat. Av de vilda lejonen så lever ca hälften i 6 områden.”

Osv.
Bara som exempel… Jämfört med 7,7 miljarder människor… 🙂