”Att läsa mellan raderna, är en förmåga som finslipas i det samhälle/kultur som råder.”
Så skrev jag nyss i kommentar. Aktuellt för mig i tanken, då jag fascinerad tittar om på The Tudors. Må vara att den inte är så ”historisk korrekt”, men tanken och reformationen tog ändå plats. Hur historia beskrivs och hur den upplevdes, är kanske inte mer viktigt än hur vi ser på den idag… historia är ”fickle, i det att vi aldrig kan leva i mer än vår egen tid.