Tiden är som den är – rätt utdragen? Och sig lik.

Långsamt stolpar sig allt framåt. Under tiden så ska vi leva våra liv.