Jo! Lev och ha det gott.
Skit i traditionerna. Samhället idag har nya diton. Bättre?
Tror det faktiskt.