Samtal – då pratar man ihop sig och utbyter tankar.

Polemik – då lite fajtas man om vad man tycker är rätt tolkning av vad det än vara månde.

Samtal – då vill man lära sig mer, förstå mer.
Polemik – då vill man ”vinna” – övertyga den andra om att man har rätt.

Är det hela egentligen det gamla vanliga det handlar om – drivkraften in extendum – makt? Bara så tradigt. Det med makt asså. 🙂