Det försegick något av ett hostile-takeover inom MP på dess väg till ”makten”. Precis som inom Djurens parti nyss.
 
Min mamma var med om att starta MP – tror att hon såväl som t ex Garthon och många andra från dess begynnelse, virrar på huvudet idag.
 
Egentligen så är dess grund väldigt up-to-date idag, men dess företrädare är av banan.
Vilket får en att undra över om huruvida det personliga ”jag-vill-synas, kanske är för många viktigare än frågorna i sig?
 
I vilket fall som helst – MP under rätt ledning är hur bra som helst.