Om skånska igen…
Om nu hie är ett snår – buskage/snår/”unga växter”.
Hur är man då när man är hien eller hialös?
 
Jag hittar bl a detta som översättning:
hialös – rastlös, nervöst bråttom
För mig är det uppenbart att det ligger något i det…
Även om bråttom förr, inte nödvändigtvis är riktigt samma som bråttom nu… 😉
För mig har hialös alltid betytt ”utan gränser” – dvs allt från frosseri till nyfikenhet.
Hialös är alltså ”frossaren” – oavsett vad man frossar i.
Kanske struntar den hialöse i det som tyckt vara de unga snårer? Eller ger sig helt hän..?