Ja demokrati var inte en-man-en-röst, förrän rätt nyligen.
De med mer bestämmande/pengar, hade fler röster.
I USA har alla inte rösträtt, är man straffad så har man ingen. Osv.

Alla som vill kan bli politiker. De bestämmer. Osv…
Med tanke på att det idag inte är samma människor som är de ekonomiskt tunga, som de som är politiker (som det var när kungen var både rikast och den tygnsta politikern).
Särskiljningen i ekonomiskt makt från politsik, har fått det att bli lite rörigt.

Men ändå år det nog så idag, att den ekonomiska makten är den som råder. Fördelningen till den politiska diton, är nog mer och mer goodwill?

https://sv.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6str%C3%A4ttens_utveckling_i_Sverige