Historia är aldrig fel. Vare sig att relatera till den, eller att ha med den i sitt synfält.
Och frågan är väl då – hur långt är ens ”synfält”?
En del tycker att de bor i ett gammalt hus, när det är byggt på 1970-talet.. själv är för mig ”länge sedan” minst 700-800 år tillbaks.
När ”vi” pratar – pratar då jag och ”den andre” om samma sak?