BNP – ett mått som är gammeldags i det att det speglar fysisk produktion.
FB, Spotify t ex -är det inbegripet i BNP? Är mental konsumtion del av BNP? Ja, det omsätter pengar.
Är BNP då svårbemästrat idag, som definition?
BNP är idag penningflöde – men när börsen går upp-och-ner utefter förväntningar och inte bara efter fysiskt produktion, vad är BNP då?
En tanke?