När samhällskonsumtionen nu förändrats till mer icke-fysiskt konsumtionsökning – så är det svårt idag med de rådande definitionerna.

Om man säger så här – om jag städar hemma själv så går det inte in i BNP. Och jag hyr in städfirma, så gör det. Förr så var produktionen ”enkel” och BNP beskrev i stort sett industrin/produktionen. Idag så inkluderar BNP dagis, etc etc. Därför är BNP i dagens samhälle inte relevant i fråga om fysiskt tillväxt i sig.

Om man menar på att tillväxt är mer än fysiskt konsumtionsökning, tja då funkar BNP som måttstock. Rätt komplext ämne, som är hart när omöjligt att reda ut i ”siffror”… bara i tanke?

Ska bli spännande när det slår igenom – nutidssamhället. I att definiera BNP på ett relevant sätt att spegla dagens konsumtion.