Klipper och klistrar spridda kommentarer.

”Men man måste då också förstå att forskningsresultat är giltiga utefter de… premisser som de valt att basera sin forskning på.

Om man ska vara riktigt forskningsglad, så måste man väl i första hand förstå vad forskning innebär/dess tanke om att se saker under de förutsättningar man valt att beaktas?”

”Forskning förstås inte av ”allmänheten”. Så länge som de inte förstår forskningens premisser, så förstår det inte forskningsresultaten.”

”Forskning är alltid giltig utefter de faktorer som valt att beaktas.”