Ska jag då spela bingolotto?
”Knyppla” och nicka i takt med dansbandsmusik?
Dragspel? Bingolotto?
Bli aktiverad för att stå ut lite längre med något som aldrig varit mitt liv?

Äldreboeende idag är inte uppdaterade. De som inte vill ha det som ovan – är antingen rika nog till att ha annat alternativ än statens – eller så är man utlämnade till statens försörjning – inte familjens.
Så som det nyss var. Nyss var man äldst i sin familj, när man inte orkade rent fysiskt mer – och så fick man bistå med tanke och kunskap.
Jo jag vet, många terrade sin familj, och socialförsäkringssystem innebär också att alla de som inte hade en familj som tog hand om dem, nu har trygghet.
Men alla de ”andra”? De som inte var fattiga och utlämnade? Som kanske haft ett familjeliv som sörjt för dem?
Ska vi spela Bingolotto och dragspel i all oändlighet??

Skrev nyss på FB:

Minns när vi letade pensionärsboeende till min mamma.

Sent hittade Lunds kommun ett bra. Där hon kunde få sitta och läsa dagstidningen i allsköns ro. Där de kom en trubadur ibland. Där ingen försökte få henne att spela Bingolotto. Osv.

Det var ett privat äldreboende – Svenska Kyrkan driver det. De var fokuserade på respekt – inte på att ”aktivera” de… gamla, efter de yngres förståelse av vad som de tror är kul i livet för de äldre.