Jag var fascinerad på 70-talet över att ”allt” blev reglerat.
Politikerna ägnade sig åt regleringar för medborgarnas initiativ, och företagen åt att bli multinationella.
Politikerna som hade förändrat samhället, visste nog inte hur de skulle gå vidare – de trodde att allt var lugnt när man åstadkommit ett socialförsäkringssamhälle.
På den vägen är vi väl – att det aldrig finns ett stand stil?