Det ersätter a-kassa, socialbidrag, sjukpension.
De som administrerar ovan nämnda bidrag, blir ju då arbetslösa…

Men egentligen så handlar det väl om att väldigt få idag är produktiva.
Och jovisst, dagens socialförsäkringssystem ”gör det” idag. Men som sagt – om ingen producerar så finns det inget att konsumera.
Råttan på repet osv…

https://www.va.se/nyheter/2018/02/23/aforfattaren-som-startat-en-global-rorelse-for-medborgarlon-just-nu-slosar-vi-bort-vara-liv/