Man måste säga saker som inte omedelbart förstås.
Man måste käfta och därmed också förstå att man inte vet det den andra vet; vi har alla olika egna erfarenheter och har fått olika kunskaper med oss från våra föräldrar, som de av deras, osv.
Att bråka måste också då betyda att vi vet detta, annars har bråket ingen mening utan är en oresonlig fajt och därmed fruktlös.