Det är nog survival of the fittest, som gäller även för människan.

I det ingår beta och alfa, i sina respektive roller.

Intressant är att man talar om alfa när det gäller män, alfa när det gäller kvinnor handlar nog om annat än fortplantning; bästa honan är väl den som ser till att barnet överlever på bästa sätt?

Vilket kan betyda så mycket annat än att bli en alfa-något…

Kvinnor tenderar till att se annat än ”alfa” som det viktigaste. 😉