Jag pratade med någon på jobbet idag, om det med pensionen – såväl den fysiska (65), som den egentliga. Att man som pensionär kan sitta och bara fundera, kom upp som något ”negativt”.

Och tänk – det är bara det jag vill; det är livet för mig!