Det vände på 70-talet. Helt otrolig. ”Alla” mutades med… inte ens mat-i-magen. 🙂 Utan mer nutid – tanken är din.
De 4 miljarderna som tillkommit, är nog mer mat-i-magen-fråga?
Och så undrar alla över IS och Boko Harem?

Har alla mat och ett hyfsat samhälle, så slår man lite undan benen för grogrunden extremism.  Kanske.