Vissa katter tjatar ibland – om att få gå ut i det kalla t ex. Och då gör jag det med (också) så klart – tjatar om huruvida vederbörande katt ska få hålla mig uppe X tid.

Intressant det med med och också? Med – då pratar man kanske om samma sak; också – då debatterar man på ett eller annat sätt?

Jag använder med som också, har jag förstått. Det är nog därför som jag oftast inte förstår dagens diskussioner.

Fast katterna och jag är nog rätt överens om det med med och också – vill gå ut, eliminerar diskussionen…