Ingen verkar fundera idag, över att det som alldeles nyss var ”gängse” också i Europa, dvs att offra sig i…eller för tanken? Eller tanken given?

Skojar – vem offrar sitt liv för de som den tror på idag?

Första världskriget var inte bara katastrof, utan också___ fyll i. 🙂

Så kan man undra över IS. Och hur de ”kom till”?

Snårigt – kanske. OK.